Kobbervik Næringspark- trinn 2

I trinn 2 av Kobbervikdalen næringspark, gleder vi oss til å utvikle inntil 12.000
kvadratmeter med næringslokaler. Vi leter etter solide leietakere som ønsker et nytt
anlegg der de kan påvirke løsningene slik at anlegget blir brukervennlig og effektivt.

Her kan du se utleieannonsen som ligger på finn.no 

ABB flyttet inn i 1. trinn i januar 2019, i et industribygg på ca. 3.7600 kvadratmeter
BTA. Det har nødvendige utelager, manøvreringsarealer og parkering. Bygget
inneholder i tillegg verkstedhaller, oljelaboratorium og 50 kontorplasser. Bygget er
solgt til Fevang AS.

Kobbervik næringspark ligger på samme sted der Kobbervikdalen pukkverk tidligere
lå. Området er nå regulert til byggeområde for industri og lager. Det er nær
Drammen sentrum, har enkel adkomst fra E18 i begge retninger og det er kort vei til
Drammen havn. Planområdet størrelse er ca. 31 dekar.

Se kart

Beliggenhet Holmestrandsveien 117
Grunnareal 31.000 kvm
Planstatus Detaljregulering, vedtatt
Formål Industri/lager
Antatt byggevolum 19.000 kvm - Trinn I levert - Nytt ABB bygg

Disse rådgiverne er så langt engasjert

Megler: Malling & Co
Arkitekt: Astrup og Hellern AS
Landskapsarkitekt: Stener Sørensen
Geoteknikk: Multiconsult

Ta kontakt

Relaterte saker

Tangenkaia

Beliggenhet Tangenkaia, Tollboden
Grunnareal ca. 57 000 kvm
Planstatus Kommuneplan - transformasjonsområde for byutvikling
Formål Blandet bybebyggelse
Antatt byggevolum ca. 40 000 kvm
Tangenkaia

Kreftings gate 33

Beliggenhet Grønland
Utviklingseiendom Kreftings gate 33
Grunnareal 11.400 kvm
Planstatus Påbegynt reguleringsprosess
Formål Blandet bybebyggelse
Antatt byggevolum Ca. 30.000 kvm
Kreftings gate 33

Rød Øst – Rød Vest

Beliggenhet Rød, Gulskogen Vest
Grunnareal 24.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål
Antatt byggevolum Ca. 200 enheter
Rød Øst – Rød Vest

Hollenderkollen

Beliggenhet Hollendersvingen, Tangen
Grunnareal 7.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål, kombinert formål bybebyggelse
Antatt byggevolum 20-25 enheter
Hollenderkollen

Konnerudparken

Beliggenhet Konnerud
Grunnareal Ca. 30.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel, områderegulering pågår
Formål Blandet, sentrumsformål
Konnerudparken

Skalstadskogen

Beliggenhet Skalstadskogen, Konnerud
Grunnareal 205.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål, blandet boligtype
Antatt byggevolum 400–500 enheter
Skalstadskogen

Papirbredden Eiendom AS (aksjer, 40 %)

Beliggenhet Grønland
Utleieareal 59.000 kvm
Planstatus Detaljregulering, vedtatt
Formål Blandet bybebyggelse
Papirbredden Eiendom AS (aksjer, 40 %)

Kobbervik Næringspark- trinn 2

Beliggenhet: Holmestrandsveien 117
Grunnareal: 31.000 kvm
Planstatus: Detaljregulering, vedtatt
Formål: Industri/lager
Antatt byggevolum: 19.000 kvm
Kobbervik Næringspark- trinn 2

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.