Om selskapet

Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) ble etablert i juni 2016. Drammen kommune eier 100 % av aksjene i selskapet, og det ledes av et styre bestående av medlemmer med kompetanse innenfor by- og eiendomsutvikling.

Vi ivaretar kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. Selskapets risikoprofil er lav.

Selskapet kan eie eiendom sammen med private eller andre offentlige aktører. Selskapet legger vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og ivaretar offentlige eller byutviklingsmessige hensyn, herunder tilstrebe å utvikle et mangfold av boliger av god kvalitet, innenfor ulike prisnivåer, med ulik utforming og i ulike deler av byen.


Vår ambisjon

Drammen kommune forventer og ønsker befolknings- og næringsvekst i årene som kommer.

Vår ambisjon er å bygge opp under og bidra til kommunens visjon: Byvekst med kvalitet

Vi vil gjøre dette gjennom:

  • partnerskap med solide eiendomsutviklere
  • å utvikle et mangfold av boliger av god kvalitet
  • å bidra til innovative løsninger for boliger og boområder
  • å tiltrekke oss næringskunder utenfor Drammen

Selskapet er mulighetsorientert og søker å oppnå optimal verdiskapning for eiendommene i porteføljen.


DKEU i dag

DKEU har overtatt, og skal overta, et antall eiendommer og eierposter i selskaper fra Drammen kommune. Bystyret beslutter hvilke dette skal være. I januar 2017 ble eierposten i Papirbredden Eiendom AS (40 %) overdratt til DKEU. Frem til i dag er totalt syv eiendommer overdratt.

Det pågår ytterligere prosesser med fradeling og overføring av eiendommer.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.